Технологиите за телездраве са в центъра на вниманието при грижите за коронавируса. Но какви са ограниченията и как болниците се адаптират?

Тъй като вирусът COVID-19 опустошава здравната система, телемедицината помага на организациите и доставчиците на здравни грижи да отговорят по-добре на нуждите на хоратае, които трябва да се свържат с лекар.

Телемедицината има много положителен принос за здравеопазването по време на пандемията и се използва по различни начини. Но телездравните технологии имат определени ограничения, когато става въпрос за лечение на пациенти по време на пандемия. Освен това има шанс телемедицината да увеличи претоварването на болниците, ако не се използва добре. Но болниците се учат да се адаптират към телездравето по време на пандемия.

Как се използва телемедицината в контекста на COVID-19

По време на тази глобална пандемия телемедицината се очертава като ефективно и устойчиво решение за взимане на предпазни мерки, превенция и лечение, за да спре разпространението на COVID-19.

Телемедицината преодолява разликата между хората, лекарите и здравните системи, като позволява на всички, особено на симптоматичните пациенти, да останат вкъщи и да комуникират с лекари по виртуални канали, като помага да се намали масовото разпространение на вируса сред населението и медицинския персонал на фронтовата линия.

Чрез внедряването на решения и програми за телездраве, хората, които страдат от други медицински заболявания през това време, могат да получат грижи от вкъщи, без да влизат в медицински заведения, минимизирайки риска от заразяване с вируса.

Игра на наваксване с телездравето

За съжаление здравните работници и политиците в момента играят на догонване с телездравните технологии и тепърва започват да осъзнават, че те са съществени решения за предпазване на потенциално заразени лица извън болниците и лекарските кабинети. Тъй като тази криза в общественото здраве продължава да ескалира, телемедицината бързо получава признание като критичен инструмент за забавяне на разпространението на COVID-19.

Три основни роли на телездравните технологии по време на тази криза

Първата роля е да се проверяват пациенти от разстояние, вместо да се посещават от лекар или да отиват в болницата. Като държи потенциално заразените лица извън болниците и лекарските кабинети, здравната система може да намали риска от заразяване на други пациенти и здравен персонал.

Втората роля на телемедицината по време на пандемията често се пренебрегва: да спомогне за осигуряването на рутинни грижи за пациенти с хронични заболявания, които са изложени на висок риск, ако са изложени на вируса. COVID-19 може да бъде много вреден и дори фатален за хора с нарушено здравословно състояние и като използват видеопосещения, лекарите могат да помогнат на тези пациенти да избегнат излагането на коронавирус.

Третата значима роля е, че здравните работници и персонала в болниците не са имунизирани срещу инфекция и са изложени на повишен риск от заразяване с COVID-19 поради честите и продължителни контакти със заразени пациенти. След като бъдат тествани и потвърдени, тези доставчици ще бъдат поставени под карантина и ще станат недостъпни за здравната система точно когато тя се нуждае най-много от тях.

Ограничения за телездраве от COVID-19?

Телемедицината може да бъде инструмент за управление на COVID19. Има обаче едно явно прекъсване, което трябва да бъде разрешено.
Основата на управлението на пандемия е широко разпространено тестване и конвенционалната телемедицина днес може да не предложи това. Може би еволюцията на телемедицината, базирана на криза, може да помогне за намирането на местни центрове за тестване и също така да управлява потока от пациенти, търсещи тест.

Докато здравната система се бори с COVID-19, ще виждаме все повече болници да приемат тези технологии, за да ограничат заразяването на фронтовите линии и да защитят персонала, както и другите пациенти. Болниците, които избират телемедицина, ще открият, че ползите от телездравето надхвърлят настоящите нужди на общественото здраве – защото със сигурност ще дойдат и други кризи.

Дигитален картон банер
Онлайн преглед банер
Лабораторни изследвания банер